2012 U.S. Women's Open Media Interviews 
   Official USGA.org Web Site 
  
Leaderboard 
   
usga.org 
   
Transcripts  

InsideGolf.com Videos
Full-Length Audio Interviews

MP3 Downloads
MC = Media Center,   FA= Flash Area.

2012
Sunday  Nicole Castrale  FA  
 
Na Yeon Choi  MC  
 
Na Yeon Choi  FA  
 
Paula Creamer  FA  
 
Sandra Gal  FA  
 
Vicky Hurst  FA  
 
Lydia Ko (a)  FA  
 
Brittany Lincicome  FA 
 
Mika Miyazato   FA  


 Se Ri Pak   FA  
 
Inbee Park   FA  
 
Suzann Pettersen  FA  
 
So Yeon Ryu  FA  
 
Michelle Wie  FA  
 
Amy Yang  FA  

Saturday  Na Yeon Choi MC  
 
Na Yeon Choi  FA  
 
Paula Creamer  FA  
 
Vicky Hurst  FA  
 
Mika Miyazato   FA  
 
Inbee Park   FA  


 Suzann Pettersen  FA  
 
Lizette Salas  FA 
 
Lexi Thompson  FA  
 
Michelle Wie  FA  
 
Amy Yang  FA  

Friday  Sandra Gal  FA  
 
Vicky Hurst  FA  
 
Cristie Kerr  FA  
 
Suzann Pettersen  MC  
 
Suzann Pettersen  FA  


 So Yeon Ryu  FA  
 
Lizette Salas  FA 
 
Michelle Wie  MC  
 
Michelle Wie  FA  

Thursday  Katie Burnett  FA  
 
Paula Creamer  FA  
 
Sandra Gal  FA  
 
Natalie Gulbis  FA  
 
Vicky Hurst  FA  
 
Jimin Kang  FA  
 
Cristie Kerr MA  
 
Jennie Lee  FA  
 
Brittany Lincicome  MC 
 
Ai Miyazato  MC  
 
Ai Miyazato  FA  


 Se Ri Pak   FA  
 
Inbee Park   FA  
 
Beatriz Recari  MC 
 
Beatriz Recari  FA 
 
Lizette Salas  MC 
 
Lexi Thompson  MC  
 Yani Tseng  FA  
 
Michelle Wie  FA  
 
Cheyenne Woods  FA  

Wednesday  Paula Creamer  MC  
 
USGA Conference  MC  
 
Solheim Cup  MC  


 Lexi Thompson  MC  
 
Stacy Lewis  MC  

Tuesday  Julie Inkster   MC  
 
Cristie Kerr   MC  
 
Se Ri Pak   MC  
 
So Yeon Ryu   MC  


 Michelle Wie  MC  
 
Cheyenne Woods   MC  
 
Yani Tseng   MC  


 


Copyright © 2012  All Rights Reserved.   Produced by: Events Cable and Sound LLC